Brudbergets Jordprodukter AB är din expert på matjord i Mölndal

Vi har den jord du behöver!

Behöver du köpa jord till din gräsmatta? Vi har harpad matjord som är optimal för bland annat vid nyanläggning av gräsmattor, färdigt gräs på rulle eller reparation av befintlig gräsmatta. Här hittar du våra harpade jordsorter samt andra jordprodukter.

Att jorden är harpad innebär att den är sorterad, så att större stenar, rötter och annat oönskat tagits bort. Jorden Levereras löst eller i storsäck. Storsäckarna rymmer en kubikmeter och körs ut med kranbil.

Trädgårdsjord

Trädgårdsjord är en grövre jordsort som består av komposterad stallgödsel, sand och torv och kan användas i hela trädgården. Perfekt för grönsaksland, häckar och rabatter. Säljs på lösvikt och storsäck. Vår jord är alltid ogräsfri.

Gräsmattejord

Även gräsmattejorden är en grövrejordsort som består av komposterad stallgödsel, sand och torv. Används främst för nyanläggning av gräs och till att förbättra gräsmattor. Säljs på lösvikt och storsäck. Vår jord är alltid ogräsfri.

Övriga jordprodukter

  • Stallgödsel
    ​Komposterad ogräsfri hästgödsel. Bra för t ex rosor, rabatter, gräsmattor mm. Säljs på lösvikt och storsäck.
  • Täckbark
    Komposterad bark med fraktion på 1-30 mm som läggs ut i ungefär 10 cm tjockt lager för att förhindra ogräsbildning. Säljs på lösvikt, storsäck och 50-literssäck.
  • Planteringsjord
    Torv-, sand- och koposterad hästgödsel säljs i storsäck.

Ring oss: 4631871310