Behöver du jord, grus eller salt? Ring oss idag! 031-871310

Din jordspecialist i Mölndal

Fyll kaminen med prisvärda vedsäckar från oss

Utöver jord, vedsäckar och halkbekämpning har vi en hel del andra produkter och tjänster. Dem hittar du här:

Makadam

Krossad sten som exempelvis används som överbyggnad vid vägbeläggning.

Komposterad bark

Bark läggs ut för att förhindra bildning av ogräs.

Gödsel

Används främst för att förbättra jordmånen.

Kullersten

Perfekt för att lägga gångvägar, invid husgrunder med mera.

Sand

Sand kan användas i många syften, exempelvis lekplatser eller golfbanor.

Torv

Torv är en jordart som kan användas bland annat som bränsle och till odling. Säljs i 300-liters balar.

Maskintjänster med hjullastare

Vi utför lastning, lossning, snöröjning och mindre entreprenadarbete.

Färdigt gräs

Våra färdiga gräsmattor är optimala för dig som inte orkar eller har tid att odla en gräsmatta. Säljs per kvm.